SLU-nyhet

Naturvårdsarter och främmande arter

Publicerad: 21 november 2017
Bild på större grynsnäcka. Foto Jonas Roth.

Nu kan du filtrera fram så kallade naturvårdsarter i Artfakta: fridlysta arter, habitatdirektivets arter, typiska arter, Skogsstyrelsens signalarter och arter som har eller har haft åtgärdsprogram inom naturvårdsarbetet.

Dessutom kan du filtrera fram arter som finns i Sverige men som anses vara främmande, d.v.s. har införts till landet i sen tid. Vissa av dessa arter kan vara invasiva eller problematiska på annat sätt och kan bli föremål för åtgärder för att begränsa effekterna av deras närvaro. Du hittar detta filter under rubriken Svensk förekomst i Artfaktas filter.


Kontaktinformation