SLU-nyhet

Nedskärningar drabbar API-tjänsterna

Publicerad: 28 mars 2019

På grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget får Artportalen kraftigt reducerade medel från Naturvårdsverket under 2019.

Eftersom Artportalen länge varit underfinansierad tvingas ArtDatabanken i rådande läge att dra i nödbromsen. Den begränsade budgeten innebär att ArtDatabanken inte kommer att kunna arbeta med någon utveckling av Artportalen under året. Undantaget är en ny applikation för att rapportera invasiva arter enligt ett EU-direktiv. Drift och underhåll kommer att prioriteras men buggrättningar kommer bara att kunna utföras i mycket liten omfattning, och ingen nyutveckling eller förbättring av befintliga funktioner kommer att ske.

ArtDatabankens målsättning är att kunna upprätthålla en väl fungerande support, men svarstiderna för supportärenden kan komma att bli längre.

Budgeten för 2019 innebär också att vi bara kommer att kunna ge mycket begränsad support till utvecklare som arbetar med Artportalens API:er. Därför väljer vi att i nuläget stänga tillgången till testmiljön för nya utvecklare. Driftsatta applikationer som redan använder Artportalens API:er kommer att ha fortsatt åtkomst till produktionsmiljöerna och kommer att prioriteras i kön för supportärenden.

Artportalen är en hörnsten i svensk naturvård. Alla länsstyrelser, skogsstyrelsen, många kommuner och många andra myndigheter använder Artportalen dagligen i sitt arbete. De nu över 68 miljoner artfynden från hela landet utgör ett ovärderligt underlag för naturvård och samhällsplanering. Fortsätt rapportera – svensk naturvård behöver dina data och Artportalen!