SLU-nyhet

Hur får man sin applikation godkänd?

Publicerad: 12 september 2018

När man har utvecklat sin applikation i testmiljön behöver man få den godkänd av ArtDatabanken för att få tillgång till produktionsmiljön.

Anledningen till att ArtDatabanken godkänner applikationerna innan de flyttas ut i produktion är att vi vill säkerställa att informationen i applikation går i linje med vad som står i våra villkor och att den inte belastar prestandan på ett otillbörligt sätt.

Nu finns ett enkelt formulär att fylla i för den som vill ha sin applikation godkänd. 

Läs mer om hur man gör för att använda ArtDatabankens API:er