SLU-nyhet

Gridaggregering, checklista och nya attribut

Publicerad: 24 maj 2022

Den 24:e maj driftsätts SOS 1.5, viket är API:et för artobservationsdata från flera källor. Ett flertal uppdateringar har gjorts. Bland annat två viktiga förbättringar för rapportörer och användare av insamlade data som handlar om rutstorlek och checklistor. 

Sedan tidigare finns stöd för geografisk aggregering i koordinatsystemet WGS84 vilket passar bra för presentation av data. Nu införs även stöd för koordinatsystemet SWEREF99 TM, vilket innebär att rutstorleken kommer att vara konsistent över hela Sverige och går då att använda för att analysera data.

Checklistor har vi inte haft stöd för tidigare. Nu går det att för en art, jämföra i hur många inventeringstillfällen man hittade arten jämfört med i hur många man inte hittade arten.

Här en sammanfattning av nyheterna:

 • Gridaggregering i koordinatsystemet SWEREF99 TM.
 • Initialt stöd för Artportalens checklista. Det går att hämta checklistor och beräkna trend för en art som en kvot mellan antal hittade fynd och antal hittade fynd inklusive nollfynd.
 • Förutsättningar på plats som behövs för WFS-tjänsten som släpps i juni.
 • Nya attribut på observationer angående invasiva arter och koordinater i SWEREF99 TM.
 • Attribut som sattes som "deprecated" i december 2021 tas bort och ersätts med nya attribut:
  - [protected] ersätts av [sensitive]
  - [occurrence.protectectionLevel] ersätts av [occurrence.sensitivityCategory]
  - [taxon.attributes.protectionLevel] ersätts av [taxon.attributes.sensitivityCategory]
  - [identification.validated] ersätts av [identification.verified]
  - [identification.validationStatus] ersätts av [identification.verificationStatus]

Läs mer detaljer i SOS Changelog.