SLU-nyhet

Förbättringar i Artportalens API

Publicerad: 27 augusti 2019

I slutet av augusti släpps några förbättringar i Artportalens API. Förändringarna innebär ingen tvingande uppdatering vid användning av de berörda metoderna men i vissa fall kan sorteringsordningen i sökresultatet bli en annan.

I senaste versionen av Artportalens API har vi gjort förbättringar av funktionaliteten för API-anropet Taxa_GetTaxaByIncrementalSearch (sökväg api/taxa/incremental). Förbättringen innebär att anropet stöder ett större resultat-set (upp till 1000 rader kan returneras) samt att det stöder fler sätt att sortera resultatet.

En annan förändring är att sorteringen nu per default görs baserat på hur bra matchning söksträngen har mot taxonet istället för systematisk ordning. Om man vill ha resultatet i systematiskt ordning som tidigare så kan man ange ”SystematicOrder” som i sortOrder. Befintliga anrop till Taxa_GetTaxaByIncrementalSearch behöver inte ändras om man inte behöver ha resultatet sorterat i ”SystematicOrder”.

Alla metoder som returnerar Area skickar nu även med information om boundingbox , vilket till exempel möjliggör att en area kan placeras på en karta. Metoderna som berörs av förändringen är:

Areas_GetAreasById

Areas_GetAreasBySearch

Areas_GetAreasByParent

Sites_GetAreasForSite 

Ingen tvingande uppdatering krävs för fortsatt användning av berörda metoder.