SLU-nyhet

Fler förbättringar i Artportalens API

Publicerad: 16 september 2019

På torsdag 19/9 släpps några förbättringar som dels snabbar upp API:et och dels gör det möjligt att få ut artnamnen på flera olika språk i vissa metoder. Förändringarna innebär ingen tvingande uppdatering vid användning av de berörda metoderna men i vissa fall kan till exempel sökresultatet skilja då strängmatchingen har förändrats.

Metoden Sites_GetSitesBySearch som returnerar fyndplatser har blivit snabbare. Detta har bland annat uppnåtts genom att byta strängmatchning från tidigare ”Contains” till ”BeginsWith”. Är du fortfarande beroende av att få resultat baserat på ”Contains” behöver du framöver ange det som en parameter i frågan.

Metoder som returnerar taxa hanterar nu också parametern artnamnspråk. Om parametern ”speciesNamesLanguageId” används i frågan returneras artnamn i ”name” och ”sightingName” på ett av tre möjliga språk: 1 (Vetenskapligt), 2 (Svenska), 3 (Engelska). Anges inget värde för parametern kommer resultatet även fortsättningsvis ta hänsyn till profilinställningarna i Artportalen för inloggade användare. För oinloggade frågor används 2 (Svenska) som default-värde. Metoderna som berörs av förändringen är:

  • Taxa_GetProbableTaxa
  • Taxa_GetTaxaByIncrementalSearch
  • Taxa_GetTaxaBySpeciesGroup
  • Taxa_GetTaxonById
  • Taxa_GetChildrenForTaxon

Artnamnspråk, ”speciesNamesLanguageId” läggs även till som ett attribut i resultatet från Users_GetCurrentUser.

Ingen tvingande uppdatering krävs för fortsatt användning av berörda metoder. Metoderna finns att testa i Sandbox från och med tisdag 17/9.