Om SLU Artdatabankens webbapplikationer

Senast ändrad: 22 januari 2024

Texten avser de webbapplikationer som förvaltas av SLU Artdatabanken, det vill säga artfakta.se och artportalen.se.

Ansvar

SLU Artdatabanken ansvarar för förvaltningen av webbapplikationerna.

SLU Artdatabanken ansvarar inte för att data som skördas från andra källor eller rapporteras in av användare, t.ex. fynduppgifter, är korrekta. Du som använder uppgifterna har skyldighet att själv informera dig om uppgifternas kvalitet och hur den påverkar ditt användande av dem.

Ansvaret för data som laddas upp av användare direkt till webbtjänsterna regleras av särskilda villkor för kontohavare.

Upphovsrätt och citering

Publicerad information får citeras med angivande av källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan skada SLU. Inte heller får webbapplikationernas design kopieras och användas i andra syften. 

För länkning till SLU Artdatabankens webbapplikationer som innebär att upphovsrättsligt skyddat material synliggörs i ett nytt sammanhang gäller dels att upphovsmannens namn måste vara synligt, dels att källa ska anges enligt citeringsanvisning för respektive tjänst.

Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda texter eller bilder från webbtjänsterna. Den som har frågor kring rätten att utnyttja bilder eller texter från våra webbtjänster kan kontakta SLU Artdatabanken via e-postadressen upphovsratt@artdatabanken.se.

Artfakta som helhet:
SLU Artdatabanken (publiceringsår). Artfakta. https://artfakta.se [åtkomstdatum]

Till exempel:
SLU Artdatabanken (2024). Artfakta. https://artfakta.se [2024-01-18]

 

Artportalen som helhet:
SLU Artdatabanken (publiceringsår). Artportalen. https://www.artportalen.se [åtkomstdatum]

Till exempel:
SLU Artdatabanken (2024). Artportalen. https://www.artportalen.se [2024-01-18]

Användning av kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

I våra webbapplikationer används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner. Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbtjänsterna. 

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Men vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Behandling av personuppgifter

SLU Artdatabanken behandlar personuppgifter som samlas in genom våra webbtjänster. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på SLU:s webbplatser är SLU:s integritets- och dataskyddsfunktion.

Kontakta oss!

Vi är tacksamma för tips och synpunkter från dig som använder våra webbtjänster!

 

Se även separat information Om SLU Artdatabankens webbplats.