SLU-nyhet

Ändrad skyddsklassning för fladdermöss

Publicerad: 22 februari 2017

Barbastell har nu påträffats på så många platser i södra Sverige att störningshotet mot enskilda lokaler inte längre bedöms som allvarligt. Sydpipistrell är funnen på ett fåtal platser i Sverige, men bedöms inte vara så störningskänslig att det är befogat att dölja fynden.

Skyddsklassningen kan därför tas bort och fynduppgifter kommer att visas öppet i Artportalen från och med den 23 februari.


Kontaktinformation