SLU-nyhet

Visa skyddade fynd i karta

Publicerad: 19 mars 2019

Nu finns en ny kartfunktion som visar fynd av skyddsklassade arter. Fynden visas inte med exakt plats utan diffuseras i ett rasternät beroende på vilken skyddsklass arten tillhör.

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för de mest känsliga arterna döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. 

Exakta fyndplatser för dessa s.k. skyddsklassade arter visas inte öppet. Däremot finns nu en ny funktion i Artportalen som visar skyddade fynd i en karta där fynden diffuseras i ett rasternät. Storleken på rasternätet beror på artens skyddsklass. Skyddsklass 5 visas i rutnät om 50 x 50 km, skyddsklass 4 visas i ett rutnät om 25 x 25 km och skyddsklass 3 och lägre visas i rutnät om 5 x 5 km.

På ArtDatabankens hemsida kan du läsa mer om skyddsklassning av arter, åtkomst till skyddade fynd, vilka arter som omfattas av skyddsklassning och vilka skyddsklasser de olika arterna tillhör.

Fynden visas bara om sökningen omfattar hela månader eller år och på en större geografisk yta (landskap, län, rapportområde eller landsdel). Fynd gjorda den senaste månaden visas inte alls.

Sök en art och lämplig period/geografi, välj sedan Presentera fynd > Kartor > Skyddade fynd

I exemplet nedan visas rapporterade fynd av lodjur (skyddsklass 4) under 2019.