SLU-nyhet

Uppdaterade villkor och information om GDPR

Publicerad: 25 maj 2018

Artportalen uppdaterar idag användarvillkoren och informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla 25 maj i alla EU:s medlemsländer.

Det är inga stora förändringar mot tidigare innehållsmässigt i villkoren, däremot är upplägget lite annorlunda då de nya villkoren är generella och gäller för flera av ArtDatabankens webbapplikationer. Orsaken till att vi valt att göra dem generella är att ArtDatabankens olika webbapplikationer använder samma system för kontohantering, vilket betyder att den användare som har skapat konto i Artportalen automatiskt även kan logga in i t.ex. www.analysisportal.se med sitt konto. Det blir enklare både för användarna och ArtDatabanken att bara behöva läsa och hantera en villkorstext. 

En sak som skiljer sig innehållsmässigt är att det inte längre står att man inte får ladda upp någon annans bild. Detta är en direkt följd av att vi har förbättrat bilduppladdningsfunktionen i Artportalen så att man numera kan ange vem som är fotograf till en bild. Tidigare var det så att man inte fick ladda upp en bild som någon annan tagit.  

Samtidigt informerar vi om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i alla EU-länder 25 maj 2018 och som skapats för att värna den personliga integriteten genom att ställa krav på hur företag, myndigheter och organisationer behandlar personuppgifter. 

För att kunna logga in i Artportalen behöver du först läsa och godkänna de nya villkoren. De nya villkoren och information om hur vi hanterar personuppgifter finns också tillgängliga i sidfoten.  

Länkar

Villkor för kontohavare vid ArtDatabanken
Information gällande hantering av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer