SLU-nyhet

Vårens taxonuppdateringen ovanligt omfattande

Publicerad: 27 april 2023

Som vanligt spridda skurar, men större bidrag för rund- och plattmaskar, björndjur, konjugater och skalamöbor, samt inte minst mjöldagg.

Däggdjur & fåglar

Nu har underarter av småvessla lagts till, liksom några sällsynta fågelhybrider.

Insekter

Ett antal nytillkomna parasitsteklar, enstaka tvåvingar och skalbaggar samt nattsländan Parasetodes respersellus som nyligen hittats på Öland, ny för landet utifrån en bild i Artportalen. Dessutom har knäpparna fått svenska namn.

Övriga evertebrater

Större uppdateringar våde vad gäller rundmaskar, plattmaskar och björndjur. Även en del nytt bland kräftdjuren.

Kärlväxter

Mest diverse kollektivtaxon samt som vanligt ett antal trädgårdsflyktingar, men även några maskrosor och fibblor.

Mossor

För mossorna har främst ett antal nya svenska namn tillkommit.

Alger och mikroorganismer

Fortsatt komplettering av konjugater (planktoniska/encelliga alger) som förekommer i Sverige och tidigare har saknats i Dyntaxa. Underlaget kommer från Skuja 1964 (se nedan). Även en större komplettering av svenska skalamöbor.

Svampar

Mycket nytt om mjöldagg, både nya arter och ny taxonomi. Även några nya arter av mosslevande skålsvampar samt en ny kremla. Dessutom betraktas nu brun och röd flugsvamp som egna arter.

Referenser

Skuja, H. 1964. Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland.


Kontaktinformation