SLU-nyhet

Vårens första taxonuppdatering

Publicerad: 03 maj 2022

Mest nytt bland pyrenomyceter, marina svampar och kiselalger, men även enstaka nya spindlar och insekter mm.

Insekter

Enstaka tillskott bland halvvingar, steklar, skalbaggar och tvåvingar, de senare omfattar en uppdatering bland stickmyggorna i samband med att alla landets arter nu finns beskrivna i Artfakta. Bland steklarna kan nämnas rovstekeln Passaloecus taigaensis som nyligen beskrivits från Fennoskandiskt material, se Johansson, Paukkunen & Hellqvist (2021).

Spindeldjur

Ny art att rapportera är den i pressen uppmärksammade spindeln i Sandviken, Loxosceles laeta, med svenskt namn Chilensk fiolspindel. Den är f ö etablerad i Helsingfors Universitets Zoologiska institution sedan 1950-talet och hittas ännu där. I Sandviken verkar arten ha påträffats på flera ställen. Spindeln har ett otrevligt bett men biter sällan, den är dock ett problem i Sydamerika där den hör hemma. Se vidare i nyhetslänkarna nedan. En annan nyhet är Nigma walckenaeri -  murgrönespindel. En omisskännlig liten spindel som är grön och gärna uppehåller sig på husväggar med murgröna där den gör ett litet nät i bladen. Hittades i Danmark första gången 2009 och har nu tagit sig till Sverige. Bland nytillkomna svenska namn kan nämnas att Tetragnatha shoshone nu begåvats med namnet Sjösträckspindel.

Kärlväxter

Bland de få nytillskotten märks den välkända krukväxten fjädersparris, som nu httats förvildad i landet.

Mossor

Fortsatt uppdatering av taxonomi/systematik, men även den i Finland påträffade bållevermossan Fossombronia fleischeri.

Alger

Främst fortsatta tillskott av kiselalger.

Lavar

Den från Norge nybeskrivna ärgspiken Microcalicium loraasii har nu tillkommit, se Holien & Frisch (2022).

Svampar

En hel del nytt på svampsidan, bl a pyrenomyceter (se Andersson 2021) och marina svampar (se Jones, Devadatha, Abdel-Wahab, Dayarathne, Zhang et al. (2020), Tibell, Tibell, Pang, Calabon & Jones (2020), Tibell, Tibell, Pang, & Jones (2020) samt Tibell (2016)).

 

Nyhetslänkar chilensk fiolspindel

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/giftspindlar-hittade-pa-skolor-i-sandviken

https://sverigesradio.se/artikel/bekraftat-spindlarna-pa-sandvik-ar-giftiga

https://www.gp.se/nyheter/sverige/livsfarliga-spindlar-hittade-p%C3%A5-skola-1.65970718

 

Referenser och länkar

Andersson, R. (2021). Några för Sverige nya pyrenomyceter. Svensk Mykologisk Tidskrift. 42 (3), 2–10.

Holien, H. & Frisch, A. 2022. Microcalicium loraasii, a new calicioid fungus from old-growth boreal forest in Norway. Graphis Scripta 34 (4): 42–50.

Johansson, N., Paukkunen, J., & Hellqvist, S. (2021). Passaloecus taigaensis sp. nov., en nordlig systerart till Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829). Entomologisk Tidskrift, 142(4), 233–244. 

Jones, G., Devadatha, B., Abdel-Wahab, M., Dayarathne, M., Zhang, S. et al.(2020). Phylogeny of new marine Dothideomycetes and Sordariomycetes from mangroves and deep-sea sediments. Botanica Marina, 63(2): 155-181. More information -Download full text.

Tibell, S. (2016). New records of marine fungi from Sweden. Svensk Mykologisk Tidskrift, 37(2): 43-54.

Tibell, S., Tibell, L., Pang, K., Calabon, M., Jones, G. (2020). Marine fungi of the Baltic Sea. Mycology - An International Journal on Fungal Biology. More information - Download full text.

Tibell, S., Tibell, L., Pang, K., Jones, G. (2020). A conspectus of the filamentous marine fungi of Sweden. Botanica Marina, 63(2): 141-153.

 

Lista över taxonförändringar


Kontaktinformation