SLU-nyhet

Valideringsregler för fåglar

Publicerad: 02 februari 2017

Valideringsregler för fåglar, som tidigare fanns i ”gamla” Artportalen för fåglar, är nu på plats nya Artportalen och har utökas med mera funktionalitet. (Valideringsreglerna är tillgängliga för validerare av fåglar)

Efter den senaste releasen (2.10.6) finns det också möjlighet för regionala rapportkommittér för fåglar att skriva en raritetsblankett i andra hand. Det innebär att om det finns bilder eller annan tillgänglig dokumentation av fyndet, så kan en regional rapportkommitté öppna och dokumentera ett fynd som inte har en inskickad raritetsblankett och alltså annars inte skulle bli validerat.

Fler nyheter i samma release:

  • Nu finns en Ta bort-knapp i Detaljerad lista och i Detaljerad fyndinformation
  • Startsidan visar nu hur många fynd som rapporterats innevarande år och inte bara de fynd som observerats under året.

Buggar som fixats: 

  • Uppdatera flera fynd samtidigt som har olika fyndplatser
  • Buggar runt Artbestämd av (Determinatör) och Kontrollerad av (Konfirmatör) i rapportformuläret.

Kontaktinformation