SLU-nyhet

Valideringsregler byter utseende

Publicerad: 17 mars 2022

Idag lanseras den nya tjänsten Fyndregler med provinskataloger som kommer att ersätta Valideringsregler och provinskataloger i Artportalen. Den nya tjänsten innebär en del förändringar både i funktion och till utseende.

Syftet med den nya tjänsten är detsamma som tidigare, att ange vilka arter som är noterade i respektive provins/område samt hur och när de normalt inte uppträder så att det går att upplysa rapportören om vilka fynd som bör kontrolleras extra. I och med detta kan även validerare (som i den nya tjänsten kallas verifierare) lätt filtrera fram fynd som behöver kvalitetssäkras.

I samband med lanseringen av den nya tjänsten byter vi även benämningen validering till verifiering för att anpassa till internationell standard.

Att tjänsten byter namn från valideringsregler till fyndregler (och inte verifieringsregler) beror på att reglerna är till för att uppmärksamma avvikande fynd. Det är inte regler för hur man ska verifiera, utan regler som kan hjälpa en verifierare att hitta avvikande fynd.

Den nya tjänsten är en del i arbetet med att uppdatera tekniska lösningar i Artportalen.

Nytt:

  • Fyndregler kan hantera alla artgrupper och visar alla perioder, även inaktiva äldre. Den som har behörighet kan uppdatera regler som slår igenom direkt i Artportalen.
  • Provinskatalogen får ett nytt utseende
  • Validering blir verifiering
  • Fyndregler kommer att ligga i en separat teknisk lösning

 

Vid frågor kontakta supporten: support@artportalen.se

Fakta:

Artportalen är ett viktigt verktyg för naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen är öppen för alla som vill rapportera och söka bland de 89 miljoner  fynduppgifterna.