SLU-nyhet

Upplev naturen i samband med Biologiska mångfaldens dag

Publicerad: 16 maj 2022
Barn med nyckelpiga: Foto: Johan Samuelsson

Ett bra sätt att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag är att ta sig ut i naturen och uppleva den på riktigt. Passa på att fundera över vad naturen ger dig och fråga barnen i din omgivning var maten, leksakerna och allt annat i din vardag kommer ifrån.

Allt vi är beroende av kommer från arterna och vår egen upplevelse av naturen är avgörande för viljan att bevara den. Något av det viktigaste du kan göra är därför att ge dig själv och andra egna upplevelser av naturen skapa förståelse för hur allt hänger ihop.

I samband med Biologiska mångfaldens dag (15-29 maj) hoppas vi på SLU Artdatabanken att fler än vanligt hittar ut i naturen och upptäcker allt som finns där. Genom att rapportera det du ser på Artportalen, ett rapportsystem för arter öppet för alla, gör du ytterligare en stor insats.

Alternativt kan du ordna en bioblitz och utmana andra. Dra ihop en förening, kompisarna eller kollegorna och gå ut och observera alla arter ni kan och rapportera dem i Artportalen. 

Målet är att få in rapporter av så många olika arter och rapportörer som möjligt under den här perioden och på så sätt öka intresset för naturen. 

Aktiviteter anordnas runt om i landet. Titta gärna igenom listan på aktiviteter och välj något som passar dig eller fira på egen hand. 

 

Fakta:

Om SLU Artdatabanken

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal amatörbiologer och yrkesverksamma naturvårdare arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

SLU Artdatabanken tillhandahåller tjänsterna Artfakta (samlad artinformation) och Artportalen (rapporteringssystem för artobservationer). Sedan 2002 har vi regeringsuppdraget Svenska artprojektet där målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om Sveriges alla flercelliga växter, svampar och djur. Tillsammans med expertkommittéer tar vi fram Sveriges rödlista (en bedömning över arterna tillstånd).