SLU-nyhet

Avarönn, bungerönn och gardarönn

Publicerad: 25 januari 2019
Bild på Bungerönn

Senaste taxonuppdateringen i Artportalen innehåller inte lika många ändringar som senast, men det finns nyheter lite här och där. På kärlväxtsidan hittar vi förutom några nytillskott även justeringar av synen på avarönn och vildrosor.

Som vanligt har det vid taxonuppdateringen tillkommit ett flertal svampar och lavar, och även några nya alger. På djursidan är det nu möjligt att rapportera hybriden bläsgås x vitkindad gås och kungsfasan, samt några insekter och en nakensnäcka (granträdnuding).

Den kanske största förändringen hittar vi bland kärlväxterna med par nya förvildade/kvarstående arter: Den rödlistade och på EUs habitatdirektiv upptagna avarönnen (nu som avarönn (aggregat)) är uppdelad på tre arter – avarönn, bungerönn och gardarönn. Samtliga dessa är nu möjliga att rapportera.

Det har rått olika uppfattningar om de nordeuropeiska vildrosornas indelning och namnsättning, men nu verkar alla botanister ha enats om hur de ska hanteras, och sättet att se på vad som är arter och hybrider har nu även blivit svensk standard; bland annat så har underarterna av stenros och nyponros upphöjts till artnivån.

Alla nytillkomna taxa hittar ni listade här.


Kontaktinformation