SLU-nyhet

Förbättrad sökfunktion i Artportalen

Publicerad: 13 januari 2022

I den nya uppdateringen av Artportalen som släpptes idag är det framför allt två saker som är värda att nämna:

 

  • I sökformuläret går det att söka fynd av arter med olika naturvårdsparametrar, till exempel att de är rödlistade artar, ÅGP-arter eller EU:s habitatarter. Tidigare visade svaret från sökningen i Artportalen endast arter som var både rödlistade och någon av de valda naturvårdsparametrarna. Det är ändrat och Artportalen visar nu fynd av arter som är antingen rödlistade eller uppfyller någon av de valda naturvårdsparametrarna.
  • Den andra förändringen är att gränsen för hur stor en bildfil kan vara har ökat. Nu går det att ladda upp en fil som är maximalt 64 Mb. Tidigare var gränsen 32 Mb.