SLU-nyhet

Uppdatering av artlistorna i Artportalen

Publicerad: 23 mars 2018

Vid denna uppdatering av artlistorna i Artportalen berörs allt från fibblor och tickor till gallmyggor, nakensnäckor och fåglar. Några nya arter för Sverige har tillkommit.

Växter

Nytt sedan uppdateringen av Artportalens artlistor strax innan jul är en översyn av stångfibblorna och komplettering med ett par nya arter. Släktet Hieracium har utökats med sektionen Pulmonarioidea (glattfibblor) med dess fem arter, och hängstarr hanteras nu som bestående av en östlig respektive västlig underart.

Svampar

Hos svamparna hittar vi, förutom ett ständigt tillskott av anamorfer, främst en genomgripande uppdatering av ordningen Polyporales (tickor, skinn, taggsvampar och ett fåtal skivlingar). Det tillkommer också några nya mögelarter, hattmurklor (Helvella) och en ny dyna inom kolkärnsvamparna.

Insekter

Vi flyttar oss vidare till småkrypen där vi hittar några nya artkomplex för rapportering bland fjärilarna. En myra ny för Sverige har hittats på Gotland och fått namnet klippsmalmyra. Flugorna, i sin tur, har uppdaterats med fokus på puckelflugor, medan myggorna har fått ett tillskott om hela 135 nya arter gallmyggor men även en ny Culiseta – lyrtecknad vårmygga. Fynd på rododendron i nordvästra Skåne under 2016 och 2017 har bekräftats vara ett för Sverige tidigare okänt nätstinkfly – Stephanitis takeyai (se bild). Även blad- och barrlössen har fått en välbehövlig genomgång. Arter har dessutom tillkommit i flera andra grupper, t.ex. skalbaggar, vilka framgår av pdf-filen längst ner på sidan.

Övriga ryggradslösa djur

Bland övriga ryggradslösa djur finner vi ett antal nyinlagda ädelstensmaskar, men det har även gjorts lite allmän ”städning”, inte minst bland svampdjuren. Dessutom har några, nya främmande arter lagts till. De bakgälade snäckorna har fått en del nya svenska namn och särskilt för nakensnäckorna är att det gjorts ändringar i systematiken samtidigt som det tillkommit några nya arter – särskilt uppmärksammar vi den för vetenskapen helt nya bredhuvade kamnudingen (Bohuslania matsmichaeli Korshunova & al., 2018). För spets- och trubbsumpsnäcka (släktet Viviparus) har det vetenskapliga namnbruket rättats inkl. förklaring av felaktigt använda synonymer.

Fåglar

Till slut kommer vi till fåglarna där sibirisk lundsångare (Phylloscopous plumbeitarsus) fått artstatus. Bändelkorsnäbben delas upp i tre arter – en nordamerikansk, en på ön Hispaniola i Karibien samt vår egen eurasiatiska som därför får nytt vetenskapligt namn – Loxia bifasciata. Gulnäbbad lira är uppdelad på två arter: en som fortsatt kallas gulnäbbad lira (Calonectris borealis) och scopolilira (C. diomedea).

Länk

Nya taxa i Artportalen 180323 (pdf)