SLU-nyhet

Underhåll av karttjänster 5 september

Publicerad: 03 september 2021

Under söndag 5 september kommer vissa kartfunktioner inte vara tillgängliga i vissa av SLU Artdatabankens webbapplikationer.

Söndag 5 september kommer Lantmäteriet utföra underhåll för sina karttjänster vilket innebär att deras kartor kommer att vara otillgängliga under ett par timmar. För SLU Artdatabanken innebär detta att tjänsterna Checklistan, det mobila rapportformulär och Naturvårdskartor går att använda hjälpligt men kommer inte att ha någon bakgrundskarta tillgänglig. För Artportalen går det att byta karttjänst till OpenStreetMap.