SLU-nyhet

Tydligare kring Meddelanden & händelser i ny release

Publicerad: 12 januari 2016

I årets första release av Artportalen har en hel del förbättringar och buggrättningar införts, bl.a. vad gäller Meddelanden & händelser.

Det har upplevts som lite otydligt hur meddelanden och händelser fungerar, vilket vi i denna och kommande release försöker komma till rätta med. En händelse är något som automatgenereras av systemet när vissa saker händer, t.ex. när valideringsstatusen för ens fynd ändras, när man fått en kommentar på sin bild (alternativt en bild som man tidigare kommenterat) eller när kopplingen av ens fynd från något av de gamla rapportsystemen är klar. Ett meddelande däremot, skapas av och skickas mellan användare. Ett meddelande kan skickas till användare som har lagt upp en i sin lista över medobservatörer eller mellan validerare och användare.

En ändring som har införts nu är att det inte längre genereras en händelse när man får ett  meddelande och att man endast kommer åt sina meddelanden under Meddelanden. Tidigare genererades en händelse när man fick ett meddelande och man kom åt sina meddelanden både via Händelser och Meddelanden vilket gjorde det svårt att förstå skillnaden. Man kan nu även ta bort händelser via en Ta bort-knapp i högerkanten. Dessutom leder länken i rutan som dyker upp i nedre högra hörnet när man får ett meddelande nu till själva meddelandet istället för till användarens sida.

Övrigt i releasen (2.9.2)

I övrigt har förbättringar/buggrättningar gjorts inom bl.a. Dagens fynd, Sök fynd, Importera, Exportera samt Administrationsverktyget för validerare, publiceringsverktyget och Raritetsblanketter.  Gå till versionshistoriken för en detaljerad beskrivning av dessa.

Varför rapporteras det mångdubbelt fler fåglar 1 januari än 31 december?

Som lite kuriosa bjuder vi på lite statistik från årets sista och första dag för att visa den stora skillnaden dessa dagar emellan. Man skulle kunna tro att rapportörerna har så mycket nyårsförberedelser att stå i på nyårsafton att det inte finns tid för fågelskådning, men en troligare förklaring är att många fågelskådare börjar på sina nya årslistor denna årets första dag och rapporterar allt -  skator, koltrastar, talgoxar och blåmesar. Alla arter ska in och ingen tid finns att förlora. Denna nyårsafton rapporterades drygt 4 800 fåglar medan siffran för dagen efter låg på närmre 30 000, vilket är sex gånger mer. För övriga år ser det likadant ut, se diagram nedan. 

null    

Diagrammet visar antalet fågelrapporteringar på nyårsafton respektive 1 januari de senaste sju åren. 


Kontaktinformation