SLU-nyhet

Trädportalen flyttar in i Artportalen

Publicerad: 16 mars 2020
Gamla träd i en grönskande omgivning.

Rapporteringssystemet för skyddsvärda träd, Trädportalen, kommer att flytta in i Artportalen i slutet av mars. Trädportalen är specialanpassad för att kunna hantera parametrar kopplade till skyddsvärda träd och används främst av landets länsstyrelser, men är öppen för allmänheten.

Trädportalens databas innehåller ca 700 000 fynd av skyddsvärda träd som till största delen är insamlade genom Länsstyrelsernas inventeringar. En mindre del kommer från allmänheten. Fr.o.m. slutet mars (datum meddelas inom kort) kommer alla Trädportalens fynd ligga i Artportalens databas och vara sökbara precis som alla andra fynd. Trädportalen.se kommer inte längre vara tillgänglig. 

För dig som har rapporterat fynd i Trädportalen

Om du har rapporterat fynd i Trädportalen och har konto i Artportalen bör du koppla ihop Trädportalenfynden med ditt Artportalenkonto så att du kan redigera dem och få dem tillgodoräknade i dina listor.

Om du inte har ett konto i Artportalen behöver du skaffa ett för att kunna fortsätta rapportera skyddsvärda träd och redigera de fynd du lagt in i Trädportalen.

Observera att du behöver ta reda på ditt användarnamn i Trädportalen för att kunna koppla fynden till ditt Artportalenkonto. Om du inte kommer ihåg ditt användarnamn kan supporten hjälpa dig. Information om hur man kopplar fynd kommer senare.

Om du arbetar på länsstyrelsen, kontakta supporten för myndigheter och kommuner på artportalen.support@lansstyrelsen.se.

För dig som vill fortsätta rapportera skyddsvärda träd

I Artportalen kommer man även fortsättningsvis kunna rapportera skyddsvärda träd, med de specialparametrar som är relevanta för sådana träd, genom att välja projektet ”Skyddsvärda träd”.

Genom att rapportera inom projektet och fylla i specialparametrarna bidrar du till bättre naturvård!

Att söka fram fynd från Trädportalen i Artportalen

De fynd som flyttats över från Trädportalen finns i ett projekt som heter Trädportalen. Dessa kan sökas fram via sökformuläret på Artportalen.se genom att söka efter projektet. Fynden kommer naturligtvis även att synas i de vanliga sökningarna tillsammans med alla andra fynd. 

Artportalen kommer att stängas kortvarigt under flytten

Under tiden datat från Trädportalen flyttas över kommer Artportalen behöva stängas i ca 15-30 minuter. Avbrottet kommer att ske någon gång mellan kl 08:00 och 10:00 onsdagen den 25 mars. 

Till Artportalen