SLU-nyhet

Taxonuppdatering: brantmalört, fågelhybrider, namnbyten och nya arter

Publicerad: 15 februari 2017

En omfattande uppdatering av taxonomin har gjorts i Artportalen. Bland nyheterna hittar vi något så ovanligt som en ny inhemsk kärlväxt – brantmalört – upptäckt av Anders Jacobsson, en av ArtDatabankens medarbetare.

För ryggradsdjurens del har några nya fågelhybrider lagts till: svartand x gräsand, silltrut x gråtrut och entita x tofsmes samt gråtrutsunderarten argenteus. Buskskvättor och stenskvättor hör numera till flugsnapparfamiljen och återfinns därför tillsammans med dem i listorna. I övrigt hittar vi grönfläckig padda, som har bytt vetenskapligt namn till Bufotes variabilis då gamla Bufo viridis delats upp i flera arter.                      

Bland småkrypen har det tillkommit flera nya skalbaggar, steklar, flugor, spindeldjur. Det har skett en stor och välbehövlig uppdatering av lavarna och flera före detta s.k. imperfekta svampar har lagts in på sina korrekta tillhörigheter.

Vi har även jobbat med att lägga till ett antal främmande arter som hittills inte är påträffade i Sverige.

En fullständig lista över nytillkomna taxa finns här (excel-fil).


Kontaktinformation