SLU-nyhet

Nya arter i Artportalen

Publicerad: 19 december 2017

Decembers taxonuppdatering i Artportalen gör det bl.a. möjligt att rapportera ett antal svårbestämda artpar av fjärilar.

Bland fjärilar finns det ett antal artpar som är särskilt svåra att skilja åt. Det är nu möjligt att rapportera direkt på många fler av dessa utan att exakt veta vilken av arterna man hade observerat.

Jämfört med uppdateringen från september kan man nu även rapportera ett stort antal nya hjuldjur. Dessutom tillkommer många nya småkryp, fr.a. steklar, tvåvingar, spindeldjur och olika sorters maskar. Lägg till detta några nya kärlväxter och sedan hittar vi som vanligt många nya anamorfa svampar.

Fullständig lista över alla uppdateringar (pdf-fil)