SLU-nyhet

Ny taxonuppdatering

Publicerad: 10 mars 2020
Närbild på stekelart ur släktet Ophion

I den här uppdateringen är nyheterna utspridda bland organismgrupperna. Bl.a. en nyligen identifierad bofast kärlväxt, några nytillkomna underarter av fåglar, enstaka nya skalbaggar, ett reviderat släkte bland parasitsteklarna samt diverse revideringar och kompletteringar bland svamparna.

Djur

Bland ryggradsdjuren har storrocka, Dipturus intermedius, nu tillkommit, liksom underarterna av svarthakad buskskvätta, Saxicola rubicola hibernans resp. rubicola. Även duvhökens underart buteoides ingår i uppdateringen.

Hos de ryggradslösa djuren har mindre kompletteringar skett lite här och var. På skalbaggsidan har polarnyckelpiga  Adalia frigida nu fått status av självständig art, efter att tidigare ha betraktats som en underart till den tvåprickiga nyckelpigan Adalia bipunctata. Knäpparen Sericus brunneus har nyligen visat sig bestå av två arter i Sverige, och den nyupptäckta släktingen Sericus sulcipennis går nu att rapportera, om man lyckats artbestämma den.

Bland steklarna har det främst hänt saker hos parasitsteklarna, där släktet Ophion har omfattats av en större revision (Johansson & Cederberg 2019)

Växter

Hos kärlväxterna utgörs flertalet nyheter av förvildade trädgårdsväxter. Det stora undantaget gäller mjukfibbla, Crepis mollis, en dubbelgångare till kärrfibbla som är etablerad i gräsmarker i delar av Norrbotten. En artikel om arten kommer inom kort i Svensk Botanisk Tidskrift. Några nya alger har också tillkommit, varav några har svenska namn, bl. a. grönblåsa, guldslöja och purpursnärje.

Svampar

Uppdateringar har börjat genomföras utifrån det nya storverket Fungi of Temperate Europe (Laessoe & Petersen 2019). Dessutom har blåtickan nyligen reviderats vilket resulterat i hela 8 nordiska arter som nu går att rapportera. Den högre systematiken inom basidiesvamparna har också ändrats och arrangeras nu enligt Notes, outline and divergence times of Basidiomycota (2019).

Se lista över uppdaterade taxa


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, kontaktperson skyddsklassade arter
SLU Artdatabanken
jan.edelsjo@slu.se018-672685