SLU-nyhet

Ny taxonuppdatering

Publicerad: 11 september 2017

En ny taxonuppdatering i Artportalen gör det möjligt att rapportera några nya växter men uppdateringen omfattar också ett antal anamorfa svampar och ryggradslösa djur.

Jämfört med uppdateringen vid mitten av juni kan man nu rapportera gulört, romarglim samt ytterligare några arter av Hieracium. Den stora merparten av nya arter hör dock till gruppen anamorfa svampar medan resterande nyheter återfinns bland de ryggradslösa djuren; här finns både tvåvingar, skalbaggar, steklar, fjärilar, en spindel samt ett antal marina evertebrater.

En fullständig lista över alla uppdateringar hittar du här (pdf-fil).


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, ansvarig fynddata
ArtDatabanken, SLU
jan.edelsjo@slu.se018-672685