SLU-nyhet

Taxonomiska uppdateringar

Publicerad: 21 mars 2017

En ny uppdatering har gjorts av taxonomin i Artportalen.

Uppdateringen innebär vissa förändringar för fåglarna i enlighet med hur de har visat sig vara släkt med varandra, bl.a. är steglitsen nu ensam kvar i släktet Carduelis. När den förut aviserade snösiskan blivit nedgraderad till underart av gråsiska har tundratruten tvärtemot fått artstatus. Dessutom har skata delats upp i två underarter där man numera skiljer ut den nordliga fennorum. Även stormsvalan är uppdelad i två underarter.

Övriga nyheter har huvudsakligen tre olika orsaker:

Ett 20-tal nya kärlväxter har tillkommit, främst arter som hittats som tillfälliga rymlingar från trädgårdar och liknande.

För kärlväxterna har det även lagts till 40 nya aggregat – främst för att inventeringsresultaten från vissa landskapsfloror ska kunna importeras utan förvanskning till Artportalen.

Slutligen är det ett antal främmande arter som lagts till trots att de ännu inte är funna i Sverige. De är listade som invasiva på EU:s listor och/eller i andra nordeuropeiska länder, och kan möjligen dyka upp i Sverige framöver.

En fullständig lista över nytillkomna taxa finns här (pdf-fil).


Kontaktinformation