SLU-nyhet

Nya arter och uppdatering av artlistor

Publicerad: 30 maj 2019

Vi fortsätter arbetet med invasiva arter och får samtidigt med annat som gjorts i Dyntaxa (Svensk Taxonomisk Databas) sedan sist, bl.a. uppdatering av fåglarna enligt BirdLife Sveriges listor.

Invasiva arter

I arbetet med invasiva arter är det kritiskt att på ett tidigt stadium kunna upptäcka och varna för sådana främmande arter som bedömts som ett hot. I dagens uppdatering har vi stämt av namnen i våra artlistor och även lagt till en fisk, korallmal, samt några svenska namn.

Fåglar

I övrigt uppdaterar vi artlistorna i enlighet med taxonomikommittén vid BirdLife Sverige. Det innebär bl.a. möjlighet att rapportera beringvarfågel och balearisk törnskata samt att ett antal svenska namn på underarter har tillkommit. Medelhavsstenskvätta och knölsvärta har delats upp i två arter, östlig och västlig medelhavsstenskvätta resp. amerikansk och sibirisk knölsvärta. I och med det hamnar tidigare rapporter på dessa arter nu på ett s.k. kollektivtaxon som representerar båda de underliggande arterna. För att kunna räkna sådana observationer som arter i listorna måste man alltså veta vilken underliggande art som avses och själv ändra taxon. Går det inte att avgöra vilken nuvarande art som observerats försvinner därför ett kryss från listan. Har man tidigare rapporterat på underart hamnar fyndet alltså på art nu och räknas fortfarande som ett kryss.

Övriga arter

Vidare har vi en del nyheter bland skalbaggarna, en ny ryggsimmare, Notonecta viridis, en ny spindel, Xysticus kempeleni, samt ett nytt kvalster, Leptus trimaculatus. Vi har även uppdateringar av storkräftor och nakensnäckor såväl som mossor och svampar. Dessutom har ett mindre antal kärlväxter lagts till, främst arter med trädgårdsursprung som är kvarstående eller tillfälligt förekommande som till exempel glanshagtorn Crataegus x lavallei, bergadiantum Adianthum venustum och amurkobrakalla Arisaema amurense.

Se lista över alla nya taxa

Uppdateringen gäller även mobilrapporteringen och checklistan.


Kontaktinformation