SLU-nyhet

Taxonomiska uppdateringar

Publicerad: 19 juni 2017

En ny uppdatering av taxonomin har gjorts i Artportalen.

Nytt sedan senast är rapporterbara underarter av fiskmås (canus och heinei). Vidare hittar vi ett antal nya arter insekter, främst då steklar och harkrankar, samt några landlungsnäckor. Storkräftorna har fått svenska namn och några marina naturvårdsarter har fått namnen uppdaterade till modernt bruk. Bland kärlväxtuppdateringarna hittar vi denna gång bl.a. några nya arter fibblor. De ojämförligt största tillskotten hittar vi dock bland anamorfa svampar och mikroalger med hela 155 respektive 488 nya arter.

En fullständig lista över nytillkomna taxa finns här (pdf-fil).


Kontaktinformation