SLU-nyhet

Statistik över de senaste somrarnas rapportering i Artportalen

Publicerad: 08 oktober 2015

Nu har det gått några månader sedan fåglarna flyttade in och systemet blev komplett i fråga om artgrupper. Vi har tagit fram statistik över rapporteringen i Artportalen för att kunna få en indikation på hur den påverkats av systembytet från gamla till nya Artportalen.

Vi har valt att titta på tidsperioden juni-augusti vilket gör det lättare att se en eventuell påverkan av systembytet då de två första releaserna gjordes i maj. Vidare har vi valt att bryta ut fåglarna och redovisa dem separat eftersom de utgör en så stor del av datamängden att diagrammen blir svårlästa annars. 

Antalet rapporteringar har ökat för alla artgrupper utom fåglar som ligger i nivå med tidigare år 

I följande diagram redovisas antalet rapporteringar av alla arter (förutom fåglar) fördelat på kategorierna ryggradslösa djur, växter, ryggradsdjur och svampar under perioden juni-augusti 2011 -2105.

Antalet rapporteringar av alla arter (förutom fåglar) fördelat på kategorierna ryggradslösa djur, växter, ryggradsdjur och svampar under perioden juni-augusti 2011 -2105.                
Antalet rapporteringar av alla arter (förutom fåglar) fördelat på kategorierna ryggradslösa djur, växter, ryggradsdjur och svampar under perioden juni-augusti 2011 -2105.                

Tillfällig minskning direkt efter lansering av nya Artportalen

I maj 2013 lanserades nya Artportalen med möjlighet att rapportera växter, svampar och ryggradsdjur (utom fåglar). Här kan man se att rapporteringen samma sommar gick ner för dessa artgrupper medan de ryggradslösa djuren låg på ungefär samma nivå som tidigare.

2014 flyttade även de ryggradslösa djuren över till nya Artportalen, vilket inte resulterade i någon tydlig minskning av antalet rapporteringar inom den artgruppen. 2014 var antalet växtrapporteringar ovanligt många, vilket beror på att det då gjordes en stor insats med att importera gammalt landskapsfloradata.

Ökning av antalet rapporteringar 2015

Om man vill jämföra antalet rapporteringar mellan det gamla systemet och det nya kan man jämföra innevarande år med 2012, då allt fortfarande rapporterades i gamla Artportalen:

  • Antalet rapporteringar av växter har ökat med 24 %
  • Antalet rapporteringar av svampar har ökat med 7 %
  • Antalet rapporteringar av ryggradslösa djur har ökat med 28 %
  • Antalet rapporteringar av ryggradsdjur (utom fåglar) har ökat med 150 %

Fågelrapporteringen i nya Artportalen ligger i nivå med tidigare år

Fåglarna introducerades i nya Artportalen i april 2015. I år har antalet fågelrapporteringar minskat med knappt 2 % i jämförelse med förra året. Om man jämför med något av de andra åren har det istället skett en liten ökning. I följande diagram syns antalet fågelrapporteringar under perioden jun-aug år 2011-2015.

 

null                
Antalet fågelrapporteringar under perioden jun-aug år 2011-2015.                

Kontaktinformation