SLU-nyhet

Spridda skurar i vårens taxonuppdatering

Publicerad: 07 maj 2021

Uppdateringen omfattar främst nytillkomna taxa bland svamparna, men även lite annat smått och gott, samt en del nya svenska namn.

Däggdjur

Fladdermusen parkpipistrell Pipistrellus kuhlii är på spridning i Europa och har därför lagts till då den kan tänkas dyka upp i Sverige inom kort. Dessutom har fältsork Microtus arvalis tillkommit, närmast känd från Danmark och Finland.

Ryggradslösa djur

Flera grupper har fått justeringar och nya svenska namn, t.ex. inom praktbaggar, snyltsnäckor och några kräftdjur. Det pågår ett arbete med att sätta svenska namn på vivlar, och en första del har inkluderats här. Bland skalbaggarna har långhorningen apeldvärgbock Tetrops gilvipes nu lagts till då den konstaterats förekomma i Sverige, se artikel i senaste numret av Entomologisk Tidskrift (Lundkvist & Fägerström 2021). Arten har tidigare sammanblandats med andra närstående Tetrops-arter.

Växter

Endast några få nyheter har tillkommit bland kärlväxterna, som vanligt några förvildade trädgårdsväxter men även den möjligen förbisedda hybriden mellan apel och vildapel. Våra nålfruktsmossor har också omfattats av smärre namnändringar.

Svampar

Här har en hel del nytt tillkommit, bl a har släktena Cortinarius och Inocybe begåvats med några nytillkomna arter och även berörts av en del systematiska förändringar. Dessutom har ytterligare svampar nu fått svenska namn.

Referenser

Referenser: Lundkvist, H. & Fägerström, C. 2021. Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar. Entomologisk Tidskrift 142 (1-2): 71-89.


Kontaktinformation