SLU-nyhet

Sommaruppdatering av taxonomin i Artportalen

Publicerad: 15 juni 2023

Mest kvalster och svampar men som vanligt även lite smått och gott i andra grupper.

Däggdjur & fåglar

Hökörn lades nyligen till då en individ plötsligt dök upp i Västerbotten.

Insekter

Här har det endast tillkommit ett fåtal arter kompletterade av några artkomplex för att förenkla inrapporteringen i knepiga grupper. Värt att nämna kan vara en silverfisk ny för landet - Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775) - linjerad silverfisk.

Silverfisk frilagd mot vit bakgrundLinjerad silverfisk, Ctenolepisma lineata. Foto: Paethon, CC BY-SA 4.0 

Övriga evertebrater

Här har vi bulken av arter med några hundra kvalster, en grupp som länge haft flera luckor. Vi har nu följt en lista över rovkvalster som förekommer i Finland, och därför sannolikt också i Sverige.

Den mer väl kända gruppen spindlar har fått sällskap av arten Ero aphana (Walckenaer, 1802), ännu utan svenskt namn.

Kärlväxter

Endast enstaka tillskott såsom leverört och glansiris.

Mossor

Två nya arter: Ceratodon heterophyllus Kindb. och Roaldia dolomitica (Milde) Hedenäs & al.

Alger och mikroorganismer

Till skillnad från förra uppdateringens ansenliga mängd blev det denna gång endast en art – Schizocladus sublittoralis Cedhagen & Mattson, 1992. Den utmärker sig genom att vara den enda representanten för underfylum Schizoclada, eller klyvgreningar som de kallas på svenska, släkt med skalamöbor (Foraminifera). Beskriven av Tomas Cedhagen för dryga 30 år sedan, från maginnehåll av kolja, lever den troligen i det övre bottenskiktet i marina miljöer. Som sådan säkerligen förbisedd och inte insamlad genom konventionella metoder.

Svampar

Det har tillkommit ett antal taxa (arter, släkten, familjer och ordningar) av svampar. De flesta är vad vi kallar mikrosvampar, men vi hittar här även några nya arter gelésvampar. Och samtidigt har det alltså skett en hel del omstuvningar i systematiken.

Och naturligtvis har det skett en massa tillägg och ändringar av namn på allehanda organismer.

 

 

Referenser och länkar

Huhta, V. (2016). Catalogue of the Mesostigmata mites in Finland. Memoranda - Societatis pro Fauna et Flora Fennica 92, 129–148.

 

Lista över taxonförändringar


Kontaktinformation