SLU-nyhet

Sommarsupport, höstplanering och API:er

Publicerad: 25 juni 2015

Sommarsupport, höstplanering och API:er

Mycket begränsad support i sommar

Under sommaren har vi mycket begränsade supportresurser och kommer att prioritera ärenden som har med konton, koppling av konton och inloggning att göra samt allvarliga fel och buggar. 

Vad händer i höst?

Nu är listan på vad vi kommer att fokusera på till hösten vad gäller utveckling av större funktionalitet, klar. Självklar kommer vi även arbeta med prestandan i den mån det behövs samt nödvändiga buggrättningar. 

Kommer i Artportalen 

Om Artportalens API:er 

Många efterfrågar Artportalens API:er vilka möjliggör att bygga appar och webbsidor som kopplar mot Artportalen. Utvecklingen av API:erna lades dock på is 2014 till förmån för arbetet med att implementera fåglarna i systemet. Det aktuella läget är att vi arbetar med framtagandet av en strategi, i syfte att säkerställa att vi kan erbjuda en bra och säker produkt som är anpassad för våra användare och i förenlighet med Artportalens mål och syfte. Vårt mål är att kunna erbjuda API:er för utdata under hösten 2015, och API:er för indata år 2016.


Kontaktinformation