SLU-nyhet

Snösiska blir gråsiska

Publicerad: 13 mars 2017

Inom kort införs en revidering av taxonomin för fåglar i Artportalen.

I februari publicerade Birdlife Sveriges Taxonomikommitté en revision av taxonomin för fåglar. Det innebär t ex att drygt 114 000 olika typer av kryss av snösiska försvinner som Artportalen hållit reda på åt observatörerna. Förutom en lång rad släktesförändringar blir det två större förändringar. Den ena är att snösiska blir en underart till gråsiska. 

Antal.fynd

svenskt namn

Gammalt vetenskapligt

Nytt vetenskapligt

234 863

Gråsiska

Carduelis flammea

Acanthis flammea

1508

Gråsiska, underarten flammea

Carduelis flammea flammea

Acanthis flammea flammea

12 371

Gråsiska, underarten cabaret

Carduelis flammea cabaret

Acanthis flammea cabaret

10

Gråsiska, underarten rostrata

Carduelis flammea cabaret

Acanthis flammea cabaret

20 736

Snösiska

Carduelis hornemanni

Försvinner och alla fynd flyttas till Acanthis flammea exilipes

9

Snösiska, underarten hornemanni

Carduelis hornemanni hornemanni

Acanthis flammea hornemanni

14

Snösiska, underarten exilipes

Carduelis hornemanni exilipes

Acanthis flammea exilipes

När den nya fågeltaxonomin införs i Artportalen kommer alla 20 736 fynd av snösiskor att föras till underarten Acanthis flammea exilipes som också kommer att få ta över det svenska namnet snösiska.

Den andra större förändringen är att den östliga underarten heuglini av silltruten blir en egen art, tundratrut Larus heuglini. Totalt finns det 89 fynd av tundratrut varav 10 är godkända av respektive Rrk, 26 är under behandling och 37 är rapporterade som osäker artbestämning. Man kan anta att de godkända kommer att omprövas.

I Artportalen finns också drygt 800 fynd rapporterade som ljusmantlad silltrut som använts då man inte tar ställning till om det är en västlig silltrut graellsii eller en östlig heuglini.

Revisionen av taxonomin för fåglar kommer under mars månad att föras in i den taxonomiska databasen Dyntaxa som Artportalen bygger sin taxonomi på. Birdlife Sveriges revision av taxonomin för fåglar finns att läsa här.


Kontaktinformation