SLU-nyhet

Sensommaruppdatering av taxonomin i Artportalen

Publicerad: 18 september 2023
Brun mossa sedd ovanifrån Foto

Mest alger och svampar men som vanligt även lite smått och gott bland andra grupper.

Däggdjur & fåglar

Inget nytt.

Insekter

På insektssidan har det inte tillkommit några stora mängder, men vi hittar några nytillskott bland steklar, skalbaggar och även flugor, särskilt ögonflugor. Dessutom har det hittats en ny fjäril samt en ny skinnbagge – Loricula bipunctata (Perris, 1857). Den senare har en centraleuropeisk utbredning, närmast med några gamla fynd från Danmark. Det är svårt att säga om det finns en svensk population eller om det rör sig om en enstaka migrerande individ. En art man kan hålla utkik efter!

Övriga evertebrater

Inget nytt.

Kärlväxter

Som brukligt numera är det mest några nya förvildade trädgårdsväxter som har blivit bestämda och därför behöver adderas till våra listor.                  

Mossor

Här har vi lagt till den oceaniska prakttrappmossan, Anastrophyllum donnianum (Hook.) Steph., som hittades som ny för Sverige i västligaste Jämtland tidigare i år.            

Alger och mikroorganismer

Uppdatering av planktonalger fortsätter med ett antal arter som visade sig inte lagts till tidigare.

Svampar

Bland svamparna har det under sommaren nästan bara tillkommit några nya grupper på högre nivå.


Kontaktinformation