SLU-nyhet

Senaste taxonuppdateringen omfattar pyttesvanmossa, violtulpan och munkparakit

Publicerad: 28 februari 2022

Fåglar

Munkparakiten är nu rapporteringsbar i Artportalen eftersom den kan tänkas etablera sig i frihet även här, som den gjort lokalt i bland annat Danmark.
 
 
Blötdjur

De marina snäckorna har nu fått svenska familjenamn, och snyltsnäckorna (Pyramidellidae) har begåvats med svenska artnamn.
 
 
Insekter

Mycket nytt bland tvåvingarna, bland annat har den nya familjen Polleniidae brutits ut ur spyflugorna. Familjen omfattar här släktena Pollenia och Morinia, bland annat den välkända vindsflugan. I övrigt är många nya tvåvingar upptäckta genom inventeringar utförda av länsstyrelser, se till exempel Antonsson (2022). En ny fönsterfluga har tillkommit, Scenopinus jerei. Den beskrevs nyligen i Finland och verkar enligt Sven Hellqvist ha en stor utbredning i landet, hittills konstaterad i hålträd från Småland upp till Åsele lappmark, se vidare Pohjoismäki & Haarto 2021 (länk nedan). Vidare har släktet Gymnocheta bland parasitflugorna reviderats vilket resulterat i en ny svensk art, se vidare Pohjoismäki & Bergström 2021 (länk nedan). Bland halvvingarna tillkommer spetshuvudsskinnbaggen Metopoplax ditomoides, vilken är på spridning norrut i Europa och har nu nått Sverige. Enstaka skalbaggar och fjärilar har också tillkommit.

 
Spindeldjur

Bland hoppspindlar har släktena nu fått svenska namn, några artnamn har också ändrats, och den tillfälligt påträffade Chalcoscirtus infimus har tillkommit. Stenkrabbspindeln Bassaniodes robustus, har nu lämnat släktet Xysticus och har fått ett eget släkte.
 
 
Övriga evertebrater

Gördelmaskarna (Clitellata) har fått ett tillskott på hela 17 nya arter, och rundmaskarna (Nematoda) har utökats med  tre arter som parasiterar landsnäckor.
 
 
Kärlväxter

Som vanligt ett antal förvildade prydnadsväxter, bl a den för landet nya violtulpanen (Tulipa humilis).
 
 
Mossor

Här har skett diverse taxonomiska förändringar. Bl a har släktet Meesia (svanmossor) reviderats och den nya arten M. minutissima (pyttesvanmossa) tillkommit, se Hedenäs 2020 (länk nedan).
 
 
Alger 

Bland annat har det skett en hel del taxonomiska förändringar bland kiselalgerna (Bacillariophyta).
 
 
Svampar

Nya svenska namn på drygt 150 storsvampar, omkombinationer inom Thelephoraceae, samt diverse nytt bland småsvampar och slemsvampar. Bl a är slemsvamparna nu uppdaterade enligt den norska listan (Johannesen, E. W. & Vetlesen, P. 2020. Agarica vol. 40, se länk nedan).
 
 

Referenser & länkar

Antonsson, K. 2022. Småkrypsinventering på Omberg 2021. Entomologiska föreningen Östergötland, medlemsblad 2022: 12-16.
 
Hedenäs, L. 2020. Disentangling Scandinavian species hidden within Meesia uliginosa Hedw. s.l. (Bryophyta, Meesiaceae). Lindbergia 2020 (1).  https://bioone.org/journals/lindbergia/volume-2020/issue-1/linbg.01125/Disentangling-Scandinavian-species-hidden-within-Meesia-uliginosa-Hedw-sl-Bryophyta/10.25227/linbg.01125.full
 
Johannesen, E. W. & Vetlesen, P. 2020. Special issue on slime moulds (myxomycetes) in Norway. Agarica vol. 40. https://ebok.no/ebok/agarica-special-issue-on-slime-moulds-myxomycetes-in-norway_edvin-w-johannesen/
 
Pohjoismäki, J. & Bergström, C. 2021. Review of the Nordic Gymnocheta Robineau-Desvoidy (Diptera, Tachinidae) with report of two species new to Europe. Zookeys 1053: 145-184. https://zookeys.pensoft.net/article/52761/%20.
 
Pohjoismäki, J. & Haarto, A. 2021. Scenopinus jerei, a new species of window fly (Diptera, Scenopinidae) from Finland. Zookeys 1059: 135-156. https://zookeys.pensoft.net/article/70085/

 

Lista över taxonförändringar


Kontaktinformation