SLU-nyhet

Senaste taxonuppdateringen bjuder bl a på nya flugor, flugmögel och konjugater

Publicerad: 17 februari 2023

Smått och gott med nyheter bland både flugor, skalbaggar och rundmaskar, samt en för landet ny spindel. I övrigt ett antal nya förvildade kärlväxter samt en mängd konjugater.

Insekter

Bland tvåvingarna har det tillkommit ett antal för landet nya flugor, bl a flera ögonflugor Pipunculidae enligt en rapport för Svenska artprojektet och dessutom ett överraskande fynd i Västerviks-trakten av en för landet ny vapenfluga i släktet Sargus. I övrigt tillkommer enstaka nya skalbaggar.

Övriga ryggradslösa djur

Spindeln Porrhomma microcavense, en art bland mattvävarspindlarna, har hittats ny för landet i Höganäs. En komplettering av svenska rundmaskar från en expertsammanställning som gjorde 2005 har nu också införts.

Kärlväxter

Bland kärlväxterna tillkommer som vanligt ett antal mer eller mindre förvildade trädgårdsväxter, men även en ny starr, Carex athrostachya, vilket är ytterligare en nordamerikansk gräsfröinkomling i samma grupp som vår harstarr. Flera av de nya arterna bekrivs av Tyler 2022 (se nedan).

Mossor

Lophozia lantratovae är en bladlevermossa som nyligen hittades i Norge och kan säkerligen förekomma i norra Sverige. Taxonomiska utredningar har lett till att vedflikmossa som tidigare har kallats Lophozia longiflora nu har bytt namn till Lophozia guttulata.

Alger och mikroorganismer

En komplettering med konjugater (planktoniska/encelliga alger) som förekommer i Sverige och tidigare har saknats i Dyntaxa har påbörjats och i denna uppdatering är de cirka 100 första med. Underlaget kommer från Skuja 1964 (se nedan).

Svampar

Här tillkommer nu bl a fler arter inom familjen Entomophthoraceae (flugmögel m.fl.)

Referenser

Skuja, H. 1964. Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland.

Tyler, T. 2022. Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2021. Svensk Bot. Tidskr. 116: 252-261.


Kontaktinformation