SLU-nyhet

Senaste nytt om prestandan i Artportalen

Publicerad: 24 april 2015

Nu är det snart 24 timmar sedan fåglarna flyttade in i Artportalen och sajten releasades.

Sajten var nere i ca tre dygn och i samma stund som vi öppnade strömmande användarna in och började skapa och koppla konton. Vi är jätteglada att intresset är så enormt stort, men vill också därför komma med lite information om hur prestandan påverkas.

Hur stor är belastningen?

Som bakgrund kan sägas att ca tre timmar efter releasen hade 52 konton och ca 600 000 fynd kopplats färdigt medan 550 konton och 6,5, miljoner fynd stod i kö.  Idag har belastningen ökat rejält. 218 personer har fått sina konton färdigkopplade och totalt 1,3 miljoner fynd är kopplade, medan hela ca 1600 användare och 17,5 miljoner fynd står i kö.

Hur påverkas Artportalen?

Koppling av fynd

Kopplingen av fynd kan ta många dagar som läget ser ut nu. Tjänsten som arbetar med kopplingen gör det i portioner om 50 fynd i taget. När en koppling är genomförd så påbörjas automatiskt nästa jobb som skapar listor och statistik baserat på de fynd som kopplats. Igår var hastigheten på kopplingarna 200 000 fynd i timmen. Observera att det inte är några problem alls att stänga av datorn under tiden kopplingen görs, den arbetar på i bakgrunden och när den är klar får du ett meddelande om det som syns på flliken Mina sidor.

Uppdatering av listor

Uppdateringen av listorna påverkas mycket av den höga belastningen. Även om du fått dina fynd färdigkopplade kan det dröja lång tid innan listorna uppdateras. Tyvärr får man inte meddelande om progressen av uppdateringen av listor och statistik på samma sätt som man får när man kopplar fynd.

Publicering av fynd

Även vid nyrapportering sker fördröjningar vid publicering. Efter att man tryckt på knappen och fått meddelandet om att fynden är publicerade kan det ta lång tid innan fynden syns i listor och statistik och i fältdagboken.

Sökning av fynd 

Sökningar kan också ta längre tid än normalt, speciellt om de genererar många sökresultat.

Vi ber om överseende

Vi ber er ha tålamod och litar på att det kommer fungera när den tillfälligt extremt höga belastningen avtar. Vi ber er hjälpa oss att vänta med att sätta igång era kopplingar några dagar tills belastningen har avtagit.


Kontaktinformation