SLU-nyhet

Möjligt att sammanställa häckningar

Publicerad: 17 maj 2017

Nu kan den som vill sammanställa häckningar av egna fynd, till exempel om man följer ett och samma par under häckningstid.

En ny funktion i Artportalen gör det möjligt för en rapportör att sammanställa häckningar av egna fynd, genom att gå in på detaljerad fyndlista och visa egna fynd. Om fynden har en häckningskriterie kan man klicka för de fynd som hör ihop och välja att ställa samman dem.

Releasen den 15 maj innehåller också en del nya funktioner för validerare, och några buggrättningar. 

För fler detaljer om releasen se versionshistoriken. 


Kontaktinformation