SLU-nyhet

Rapportera fynd av fjärilar och trollsländor!

Publicerad: 30 juni 2016

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra fjärilar och trollsländor?

Då kan du söka efter fyra fjärilsarter: ängsnätfjäril, hedpärlemorfjäril, kattunvisslare och silversmygare som alla minskat under en längre tid, men vars utbredningsområde fortfarande är relativt stort. De är alla knutna till olika typer av torra gräsmarker, miljöer som blir alltmer sällsynta främst på grund av igenväxning.

Eller efter sju trollsländearter som uppmärksammas via en kampanj i år. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller är habitatdirektivarter. Trollsländekampanjen lyses ut av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan ArtDatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och Trollsländeföreningen. Var i Småland finns grön mosaikslända? Kan man hitta flera platser för den sällsynta dvärgflicksländan? Finns grön flodtrollslända längs Piteälven? Det finns många frågor att ställa sig när man läser om de sju uppmärksammade arterna.


Kontaktinformation