SLU-nyhet

Prestandaförbättringar i ny release

Publicerad: 21 september 2015

Prestandaförbättringar har gjorts dels vad gäller bildvisning på specifik artgrupp, sortering på fyndplats i sökresultat samt visning av personlig valideringslista, den s.k. ”skuldlistan”.

Dessutom har ett par buggrättningar gjorts i administrationsverktyget för validerare. Dagens release har versionsnummer 2.8.5 Se versionshistoriken för detaljerad information. 


Kontaktinformation