SLU-nyhet

Premiär för mobil rapportering

Publicerad: 28 februari 2019

Nu lanseras Artportalens checklista, som är ett enkelt och smidigt sätt att rapportera arter direkt i fält med mobilen. Checklistorna förser också forskare med värdefulla data om arters förekomst och frånvaro.

Artportalens checklista är en webbsida som är byggd för att användas live med en smartphone. Här kan du på ett enkelt sätt skapa en komplett checklista för att rapportera alla arter du observerar under ett fältbesök. Checklistan är samtidigt ett användbart verktyg för att rapportera direkt i fält med hjälp av mobilen.

Genom att rapportera en komplett checklista berättar du inte bara om de arter du såg eller hörde, utan du berättar samtidigt att du inte sett andra arter som skulle kunna finnas där. Tack vare sådana frånvarodata får forskare nya möjligheter att sammanställa data om arters förekomst, årstidsbundna variationer, förändringar i arters utbredning, flyttningsmönster och samband mellan olika arter.

- Det här kommer att ge oss ökad kunskap om arters utbredning, var de finns men också var de inte finns, säger Tomas Pärt som är forskare vid Institutionen för ekologi vid SLU. Vi kommer att kunna följa nya arter som kommer in i Sverige och vi kan få tidigare indikationer på vilka arter som är på väg att minska eller kanske försvinna. Arter som plötsligt inte längre syns där de brukar finnas är en viktig signal till naturvården. Vi får också mer information om när de stora flytt-tågen går för olika fågelarter. Det finns väldigt omfattande data över när vårfåglarna anländer på våren, men inte lika mycket data om hur länge de ses på hösten. Att rapportera hela checklistor gör med andra ord generell nytta för fågelskyddet.

Börja rapportera med checklistan

Börja rapportera med checklistan

Öppna checklistan i webbläsaren i din smartphone: checklista.artportalen.se 

Snabbmanual - så här gör du för att rapportera med checklistan:

Fakta:

Artportalens checklista är en webbsida som är byggd för att användas live med en smartphone. Checklistan kan användas för alla artgrupper, men fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor.

Öppna i mobilens webbläsare: checklista.artportalen.se