SLU-nyhet

Nytt sätt att rapportera för bättre precision

Publicerad: 27 juni 2023

Nu introduceras ett helt nytt sätt att rapportera som gör det möjligt att peka ut exakt position av enstaka fynd på befintliga fyndplatser eller helt enkelt använda namn på kartan. På så sätt blir fyndet mer användbart för sammanställningar och naturvård.

Förändringen sker i ett första steg i rapportering i mobila rapportformuläret. Framöver blir det möjligt även i Artportalens checklista. Detta blir ett viktigt bidrag till naturvården. Artportalen, där all fynddata samlas, är nämligen den viktigaste källan för alla myndigheter som bedömer konsekvenserna för biologisk mångfald vid markanvändning. Ett problem har varit att av Artportalens knappt 100 miljoner fynd har 70 miljoner för låg noggrannhet för att kunna användas för ett flertal syften. Vid analys av data kan det också vara viktigt att veta antalet individer. Med exakt positionsangivelse är det lättare att avgöra hur många individer det kan röra sig om på en större lokal.

Tekniken har gått framåt

När Artportalen (Svalan) lanserades i juni 2000 fanns inga smartphones eller högupplösta flygbilder. Artportalen är uppbyggd efter den infrastruktur som var möjlig då med fyndplatser som en punkt med en radie där fynden är gjorda någonstans inom en tänkt cirkel. När Artportalen utvecklades 2010 fanns det inte tillräckligt bra smartphones och flygbilder var fortfarande inte tillgängliga. Men nu finns dessa förutsättningar och med medel från Naturvårdsverket har SLU Artdatabanken utvecklat Artportalens mobilrapportering för att göra det lättare att rapportera noggrannare positioner och enstaka fynd.

Behövs inte ny fyndplats för varje fynd

Två nya komponenter gör det betydligt enklare att rapportera med hög precision:

  • ”Låna” ett namn från ett ortsnamn i kartan eller en fyndplats.
  • Exakt position, peka direkt i flygbilden eller tryck på knappen ’Hämta min position’.

Det går alltså att välja ett lämpligt namn i kartan, ett ortsnamn, ett naturreservat eller en befintlig fyndplats och sedan antingen peka direkt i flygbilden eller trycka på ’Hämta min position’.

För den som bara vill rapportera ett fynd på en ny plats innebär detta ingen skillnad, det är bara att göra som du alltid gjort men så fort du ska rapportera flera fynd är det betydligt enklare nu. Låt namnet vara kvar, peka i kartan eller tryck på ’Hämta min position’.

För fåglar som sjunger eller boplatser blir det mycket bra dokumentation.

OBS! Anges häckningskriterierna 7–20 kommer den exakta positionen att diffuseras automatiskt med en fast 100-meters ruta.

Fakta:

Vad är Artportalen?

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de nästan 100 miljoner (juni 2023) fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och finansieras till stor del av Naturvårdsverket.