SLU-nyhet

Nytt om ljudfiler, kartor & mediagalleriet m.m.

Publicerad: 08 mars 2018

I Artportalens senaste release har en rad förbättringar gällande t.ex. ljud och media gjorts, samtidigt som Googlekartorna under en period försvinner.

Ljudfiler kan nu länkas från Xeno-Canto

Många fågelrapportörer laddar upp sina ljudfiler i ett system som heter Xeno-Canto. I och med senaste releasen av Artportalen är det nu möjligt att länka dessa ljudfiler till fynd i Artportalen.

Godkända fynd markeras tydligt i mediagalleriet

Den gröna kameraikonen visar att fyndet är godkänt i valideringen. I mediagallerierna framgår det nu direkt vilka bilder/ljud eller video som gäller godkända fynd. Ett godkänt fynd visas med en grön kamerasymbol medan övriga fynd visas med blå. Se bild till höger.

Dessutom sorteras nu åter mediagalleriet efter de senaste kommentarerna.

Mediagalleriet förbättrat under Mina sidor

Under Mina sidor är nu Media uppdelat på Fynd och Fältbesök. När media kunde användas även för fältbesök försvann möjligheten att sortera media för fynd systematiskt. Nu återfinns media för fynd och fältbesök på två olika sidor under Mina sidor. Media för fynd under Mina sidor går nu att sortera efter uppladdningsdatum, observationsdatum eller systematiskt.

Detta innebär även att det åter går att söka på art bland Media under Mina sidor.

Förbättrad information/visning om arten

Så här ser pop-up-rutan med artinformation ut efter den nya releasen av Artportalen i mars 2018Den pop-up-ruta som dyker när man håller muspekaren över ett artnamn har förändrats genom att artens naturvårdsstatus visas, att det finns länk till ArtDatabankens Artfakta där man kan läsa fakta om arten samt att det taxonomiska trädet har ersatts med en länk till Dyntaxa. På det viset blir rutan mer lättläst. Se bild till höger.

Googlekartorna försvinner under en begränsad tid

Vi har uppgraderat ramverket som hanterar alla kartor i Artportalen. Detta innebär tyvärr att Google Maps kartor försvinner en tid framöver, vilket beror på att Google ännu inte har uppdaterat sin tekniska standard (OpenLayer) som Artportalen använder. Så fort det är möjligt kommer Googlekartorna att återinföras i Artportalen igen.

Mindre risk för felaktig fågelrapportering  

Ibland händer det att rapportörer tror att man ska rapportera t.ex. en grupp tranor genom att ange släktet ”Tranor”, medan enda anledningen till att rapportera på släktet tranor är när man är osäker på vilken art av trana man har sett. För att minska risken för detta dyker nu texten ”Ob. trana” (Obestämd Trana) upp när man väljer släktet ”Tranor”.  

Projektnamn visas alltid i exporten

När man exporterar fynd så visas nu alltid projektnamn oavsett om man sökt på projekt eller inte.

Kärlväxter

För kärlväxter visas nu även hybrider i Atlaskarta

Floraväkteri

Som Floraväktare kan man nu ta ut en sammanställning av alla floraväktarlokaler per län.

Releaseversion

Releaseversion 2.11.8 kom 8 mars 2018.

Länkar

Artportalen
Detaljerad versionshistorik