SLU-nyhet

Nya kartvisningar och exporterbara artlistor

Publicerad: 25 september 2017
Karta som visar rastande/stationära bläsänder 1 oktober 2016 rapporterade i Artportalen

Nu kan man välja en ny kartvisning som visar antal individer och aktivitetskategori. Dessutom finns det nu möjlighet att på ett enkelt sätt få ut artlistor ur Artportalen.

Karta där antalet sätter prickstorleken och färgen anger aktivitetskategorin

En ny kartvisning finns nu som redovisar högsta antalet individer som setts per fyndplats/lokal under angiven tidsperiod. Prickarna färgas efter den kategori aktiviteten tillhör. Alla aktiviteter som hör till reproducering/häckning färgar prickarna gröna, alla som tillhör stationär färgas röda och alla sträckande/migrerande färgas gula. För sträckande anges dessutom riktningen i form av en pil. Håller man muspekaren över en prick ges information om lokalnamn, antal, period och tidpunkt. Du når kartan under Presentera fynd>Karta>Antal individer på söksidan.  

Kartan uppe till höger  visar rastande/stationära bläsänder 1 oktober 2016. Storleken på prickarna anger antalet individer. 

Vikten av genomtänkt rapportering

Hur observationerna redovisas beror naturligtvis på hur man har rapporterat. Det blir nu med den nya kartvisningen ännu viktigare att göra skillnad på t.ex. fåglar som är sträckande eller som bara är förbiflygande. Om man rapporterar en sträckande fågel som förbiflygande kommer den följaktligen inte synas som sträckande i den nya kartvisningen. På samma sätt ger inte kartvisningen som visar antalet individer rätt bild om man inte anger antalet utan bara anger att man sett arten. Även om man bara har observerat 1 individ är det viktigt att ange antalet. 

Kartan nedan visar sträckande fjällvråkar 1 oktober 2016.

Sträckande fjällvråkar fynddata Artportalen

Exporterbara artlistor

Nu finns en funktion som gör det lättare att få ut artlistor ur Artportalen, t.ex. om man vill flytta över dem i ett excel-dokument och skriva ut dem. Funktionen finns i Presentera fynd>Artlista samt i Atlasverktygen för artlista och saknade arter.

För att kopiera en artlista använd Ändra vy och markera utskriftsvänligt läge. Listan kan sedan kopieras genom att trycka på Ctrl c på tangentbordet alternativt högerklicka och välja Kopiera. Var uppmärksam på om hela listan är hunnit bli hämtad innan kopiering.

 

Skärmdump av en utskriftsvänlig artlista från Artportalen