SLU-nyhet

Nya kartpresentationer och mycket mer i ny release

Publicerad: 24 augusti 2017

Nu finns bl.a. två nya kartpresentationer vid sökning av fynd: brytår och validering. Det har också blivit möjligt att filtrera sökningen på fyndplatsens noggrannhet och man får också information om i vilken typ av områden fyndet gjordes, t.ex. skyddade områden, Natura 2000-områden eller avrinningsområden.

Kartpresentationer för brytår och validering

Förutom den befintliga prickkartan finns nu ytterligare två kartpresentationer att välja bland.

Brytår färgar prickarna baserat på om de rapporterats före eller efter angivet brytår. Observera att man fyller i brytåret efter att man gjort sökningen. 

Validering färgar prickarna efter valideringsstatus. Denna karta är mycket användbar när man vill ta reda på vilka fynd som ännu är ovaliderade.

Håll muspekaren över ’Kartor’  under fliken ’Presentera fynd’ så syns de olika alternativen. Se bild. 

Nya kartpresentationer

Fyndplatsers noggrannhet i sökning och rapportering

Nu finns det möjlighet att filtrera på fyndplatsens noggrannhet vid sökning. En ny sökparameter "Max noggrannhet (m)" har lagts till i sökformuläret under 'Geografi'. Observera att du behöver kryssa i 'Fler sökparametrar'. Ange maximal noggrannhet för att endast söka på fyndplatser som är mindre än eller lika med det ifyllda värdet. 

Det går nu också att ange 1 m som noggrannhet vid rapportering med rapportformuläret.

Nu kan du på ett lätt sätt se hur ofta du är ute i fält

På din startsida under ’Mina sidor’ finns nu ett stapeldiagram över hur många fältdagar med observationer du har i Artportalen per år. Diagrammet ersätter ’Har du kopplat dina gamla fynd?’. Det går fortfarande att koppla sina gamla fynd om man går via menyn ’Mina sidor’.

Nu visas i vilka typer områden/regioner fyndplatsen ligger i

I dendetaljerade fyndinformationen som man når via den runda i-symbolen som brukar visas längst till höger i fyndtabeller, syns nu information om typ av område fyndet gjorts:

Skyddad natur: Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, fågel-/djurskyddsområdem

Natura2000: SCI-områdem och SPA-områden

SMHI:s delavrinningsområde eller kustområde

Du hittar den detaljerade fyndinformationen genom att trycka på i-symbolen längst till höger bredvid en observation.

Fler förbättringar

Även en rad mindre förbättringar har gjorts, t.ex. att det nu är möjligt att lägga till sig som medobservatör på ett fynd som man har rapporterat åt någon annan, att privata kommentarer kommer med vid Excelxport av sina egna fynd samt att man i granskaläget får en varning om fyndplatsnamnet är för långt vid Excelimport. Därtill kommer en rad förbättringar i valideringsverktyget.

Läs den detaljerade versionshistoriken (2.11.3) för fullständig och mer detaljerad information


Kontaktinformation