SLU-nyhet

Nya arter och byten av namn

Publicerad: 19 september 2016

En hel del nya arter har lagts till i Artportalen, och flera arter har också bytt namn. Bland annat är nu musselkräftorna kompletta, med över femtio arter.

Artportalen uppdateras regelbundet utifrån förändringar i den taxonomiska databasen Dyntaxa. Denna gång har det skett många förändringar bland såväl svampar, växter som djur, med både nya arter och namnbyten. Särskilt värt att nämna kan vara att musselkräftorna nu är komplett inlagda med över 50 tillkomna arter, stickmyggorna har fått svenska namn och en hel del andra namn på insekter är inlagda (från Chinerys Insekter i Europa, 1988). Större tillskott har även skett för fjärilar och kärlväxter. 

En fullständig lista över nytillkomna taxa finns här (excel-fil).


Kontaktinformation