SLU-nyhet

Nya arter, namnändringar & buggrättningar

Publicerad: 17 mars 2016

Nyligen gjordes en s.k. taxonuppdatering i Artportalen, vilket t.ex. innebär att arter läggs till, ändrar namn eller får en annan systematisk ordning. Det har dessutom gjorts en del buggrättningar och förbättringar de senaste veckorna.

Taxonuppdatering

I taxonuppdateringen har det tillkommit flera nya arter av spindlar, samt en ny lockespindel respektive en ny strit. Några nyheter bland skalbaggarna är bland annat att palpbaggen Hydrobius fuscipes delas upp i tre arter, att kortvingarna Stenus picipes och S. brevipennis betraktas som skilda arter snarare än underarter, och att den välkända rödvingade dyngbaggen slutgiltigt ska heta Aphodius pedellus. Det gamla namnet Aphodius fimetarius gäller för en art som inte är hittad i Sverige, och som fått namnet Linnés dyngbagge. Dessutom har det tillkommit nya arter av vintermyggor, anamorfa ascomyceter (bl.a. flera arter av Alternaria och några mögelarter), äggsporsvampar och koralldjur. Tilläggas kan att släktet Boletus (ädelsoppar) numera är uppdelat på en mängd nya släkten. Även en hel del nytt vad gäller parasitsteklar (ichneumonider, braconider, ceraphronider) och guldsteklar.

Buggrättningar och förbättringar

I de senaste releaserna har buggrättningar och förbättringar gjorts inom bl.a. sök/rapportera/presentera fynd, projektparametrar och i administrationsverktyget för validerare.

För en detaljerad beskrivning av releasernas innehåll, se versionshistoriken. Aktuella versioner är de som kom 25 februari (2.9.4) respektive 7 mars (2.9.5).  


Kontaktinformation