SLU-nyhet

Nya arter i Artportalen

Publicerad: 24 oktober 2018

Flera arter som upptäckts som nya för landet under 2018 har i den senaste taxonuppdateringen blivit rapporterbara i Artportalen, men även löpande uppdateringar av både djur, växter, svampar och alger har gjorts.

Bland växterna hittar vi ödleblad, stäppkål och kopparstarr medan det även finns nyheter bland både mossor, alger, lavar och inte minst svampar.

Dessutom har vi som vanligt jobbat löpande med uppdateringar av många grupper såsom steklar, flugor och snäckor. Därtill kommer ett antal nya arter bland både insekter, mångfotingar och spindeldjur. Slutligen kan tilläggas att hybriden mellan mindre och större skrikörn nu är rapporterbar.

Taxonuppdatering i Artportalen 181022 (pdf)