SLU-nyhet

Ny taxonuppdatering som rör många artgrupper

Publicerad: 21 december 2015

Idag kom en ny taxonuppdatering som dels innebär att en hel del nya arter blivit rapporterbara i Artportalen, men också flera namnändringar, t.ex. så har trattkantarellen uppdaterats med sitt nya vetenskapliga namn och flera nyckelpigor med sina nya svenska namn. Vad gäller fåglar har två underarter och en hybrid lagts till.

Följande uppdateringar har gjorts i Artportalen 

 • Medelhavsstenskvätta, underarterna hispanica och melanoleuca har lagts till 
 • Hybriden dvärgkanadagås x vitkindad gås har lagts till 
 • Nytt vetenskapligt namn på trattkantarell - Craterellus tubaeformis (tidigare Cantharellus tubaeformis)
 • Nya svenska namn på nyckelpigor
 • Steklar – diverse uppdateringar
 • Flugor – uppdatering, några nya arter
 • Chytridiomycota – några nya arter (ej komplett)
 • Oomycota – många arter, inkl. bladmögel, vitrost och fiskmögel
 • Stor uppdatering av rödalger
 • Kvalster – många nya arter av bl a pansarkvalster och rovkvalster (ej komplett ännu)
 • Tripsar – uppdatering, några nya arter
 • Sköldlöss – nya arter
 • Bladloppor – nya arter
 • Kiselalger – stor uppdatering
 • Uppdatering av lavar (även nya arter för landet)
 • Nya arter av mångfotingar (En i Sverige o två i övr. Norden)
 • Mindre uppdatering av nakensnäckor (namnändringar)

Den som är intresserad av taxonomi kan gå till Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas och söka på våra svenska arter och få information om deras systematik och nomenklatur. 


Kontaktinformation