SLU-nyhet

Ny taxonuppdatering i oktober

Publicerad: 02 november 2022

Spridda uppdateringar i olika grupper, bland annat flera för landet nya skinnbaggar och flugor, den nyligen beskrivna östersjönudingen samt en komplettering av klockdjur.

Insekter

Bland halvvingar tillkommer bredkantsskinnbaggarna Gonocerus acuteangulatus som nu har hittats i Halland och Västergötland samt Gonocerus juniperi som påträffats i Blekinge. Även de för landet nya bärfisarna Rhaphigaster nebulosa och Eysarcoris venustissimus har tillkommit, båda funna i Skåne och den senare knuten till stinksyska. De nya steklarna omfattar som vanligt ett antal parasitsteklar, men även det för landet nya biet Hoplitis adunca. Även bland skalbaggarna finns nyheter, bl a kortvingen Acrotona nigerrima som nyligen upptäckts i Sverige, samt att barkborren Polygraphus micrographus har visat sig bestå av två olika underarter, vilka båda förekommer i Sverige. Spridda bidrag även bland tvåvingarna, bl a flera för landet nya parasitflugor.

Blötdjur

Den nybeskrivna nakensnäckan östersjönuding, Tenellia gotlandica Lundin, Malmberg, Martynov & Korshunova, 2022, kan nu rapporteras. Den finns i centrala Östersjön från Gotland och troligen norrut till Åland och finska viken. 

Övriga ryggradslösa djur

Antalet plattmaskar har nu utökats ytterligare.  

Kärlväxter

Sparsamt denna gång, endast den förvildade gullris-arten Solidago rigida.

Alger och mikroorganismer

Bland annat några encelliga organismer som är synliga för det nakna ögat och som efterfrågats, t ex klockdjur och Hyrrokkin sarcophaga, en skalamöba som bildar typiska spår på vissa musslor i Västerhavet.

Svampar

Ett antal nya arter och taxa av lägre svampar samt några sporsäcksvampar. Dessutom är den nya klassifikationen för svampfamiljen Inocybaceae uppdaterad. 

Referenser och länkar

Korshunova, T., Lundin, K., Malmberg, K. & Martynov, A. 2022. Narrowly defined taxa on a global scale: the phylogeny and taxonomy of the genera Catriona and Tenellia (Nudibranchia, Trinchesiidae) favours fine-scale taxonomic differentiation and dissolution of the “lumpers & splitters” dilemma: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eva.13468 (östersjönuding se s. 32 och fig. 10).

 

 


Kontaktinformation